GOSPODARKA KOMUNALNA

GMINY GOLCZEWO

Kiedy rozwiązać umowę na wywóz odpadów?
Opublikowano:
Należy pamiętać, że z dniem 1 lipca 2013 r. Gmina Golczewo przejmie obowiązek odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Opłaty za odbiór odpadów będą wnoszone na rzecz Gminy, a nie jak dotychczas na rzecz poszczególnych... czytaj więcej
Uchwały Rady Miejskiej
Opublikowano:
W dniach 29 listopada oraz 19 grudnia 2012 roku, podczas obrad Rady Miejskiej podjęto szereg uchwał związanych z wdrożeniem zapisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Podjęcie uchwał jest wynikiem wielu rozmów... czytaj więcej
Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego
Opublikowano:
W dniu 29 czerwca 2012 r. Uchwałą Nr XVI/218/12 Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwalił aktualizację Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2023. Dokument dostępny jest w zakładce do... czytaj więcej
Działania Gminy Golczewo
Opublikowano:
Burmistrz Golczewa podjął współpracę z firmą Green Key, w celu sporządzenia Koncepcji Gospodarowania Odpadami Komunalnymi. Gmina musi dostosować system zbiórki odpadów komunalnych do obowiązujących przepisów prawnych, ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,... czytaj więcej